Contact Information

Guilin University Of Electronic Technology
1 Jinji Road, Guilin, Guangxi, China 410082

 

Email address:  icnc-fskd2017@guet.edu.cn

 

Contact:   Dr. Xiao
Mobile:    +86-15084794654